POZVÁNKY

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Matouš 18,20

_________________

Více aktuálních informací naleznete na našem facebooku:

______________________________

______________________________