AKTIVITY VE SBORU

Kulturní a umělecké aktivity pořádané v těsné spolupráci se sborem CČSH v Hodoníně.

PAŠIJE PODLE EVANGELIA LUKÁŠOVA

Jeden z uměleckých projektů kreativního centra jsou Pašije podle Lukášova evangelia.

FESTIVAL SOULFLY 

Letošní ročník festivalu SOULFLY se bude konat v náhradním termínu od 25. září do 4.října 2020. Odkaz na web festivalu bude zveřejněn na tomto místě nejpozději koncem měsíce srpna 2020.

Festival SoulFly je každoročně pořádaný, nyní již téměř dvoutýdenní festival původní autorské tvorby, konaný z velké části v prostorách Husova sboru CČSH v Hodoníně. Ve svém programu zahrnuje premiérové koncerty, výstavy, autorská čtení, filmová představení, workshopy, přednášky, duchovní setkání a další akce, čerpající především ze současné umělecké a ekumenické duchovní tvorby regionálních tvůrců. Letos se koná 10. ročník festivalu, v jeho rámci proběhne téměř 30 akcí. Organizátorem festivalu je FIKUS, n.s.

HUDEBNÍ ZKUŠEBNA

Hudební zkušebna je místem v budově sboru, které je speciálně vyhrazeno a technicky vybaveno k možnosti pravidelně zkoušet pro kapely nejrůznějších žánrů. V současné době ve zkušebně zkouší kapely JE TU NĚKDO? (4 členové), MIRAMARE (3 členové), HODOŇÁCI NA ÚTĚKU (3 členové), PANYKA (6 členů), QUICKSANDS (2 členové)  NIGHTFALLWOODS PROJECT (2 členové) a několik dalších jednotlivců. Zkušebna bude v letošním roce rovněž sloužit jako nahrávací studio pro alba všech uvedených kapel a navíc k realizaci nahrávek projektů EKUMENICKÁ LITURGIE (14 účastníků) a PAŠIJE PODLE EVANGELIA LUKÁŠOVA (18 účastníků). Provozovatelem zkušebny je FIKUS n.s., spolupráce NO CČSH Hodonín s tímto spolkem probíhá především formou možnosti bezúplatného pronájmu prostor NO CČSH, ve kterých se hudební zkušebna nalézá. 

Sociální projekt přípravy hudebních vystoupení se zdravotně znevýhodněnými lidmi (2 účastníci) pro účely okrášlení vlastních a ekumenických bohoslužeb probíhá v Husově sboru CČSH v Hodoníně jako součást pastorační práce pro CČSH. V letošním roce byl také dokončen a předán k obecnému použití tzv. Projekt Zpěvník – projekt vytvoření zvukových animací pěti verzí nástrojových doprovodů všech 340 písní Zpěvníku CČSH. Tyto animace budou určeny ke vzdělávacím a praktickým účelům v rámci celé církve.